Dërgo në e-mail

Shpallje për studentët e FEIT - mbajtës të bursave të ardhshme të MEPSO-s, ESM-së dhe EVN-së. Konsumi i parashikuar për periudhën 16 - 22 korrik 2020.