Dërgo në e-mail

Ankandi për prokurimin e kapacitetit të bilancit të mFRR për muajin maj

Në përputhje me Rregullat e bilancit dhe Rregullat e prokurimit të bilancit të mFRR dhe të energjisë,SH.A.MEPSO zhvillon ankande mujore për furnizim të mFRR-së.Ankandi për prokurimin e kapacitetit të bilancit të mFFR për muajin maj do të realizohet më 16.03.2020(e martë). Sasitë që do të jenë lëndë për furnizim për muajin maj janë postuar në web faqen e internetit te pjesa Tregu I bilancit të E.E.Koha e fillimit të ankandit për paraqitjen e ofertave është 09:00, ndërsa koha e mbylljes është ora 14.00.