Dërgo në e-mail

Informacion për publikun për ndërprerjen e energjisë në trafostacionin "Bitola 2"

Për shkak të mosfunksionimit të një pjese të pajisjes me tension të lartë në TS "Bitola 2", sot në orën 14:17 është regjistruar ndërprerje e energjisë. Si shkak i kësaj, mbrojtja rele e stacionit të transformatorit automatikisht ka fikur REK Bitola-n.

Ekipet e MEPSO kanë reaguar menjëherë dhe në orën 14:43 janë krijuar kushte për lidhjen e rrjetit të transmisionit të "REK Bitola" - kapaciteti më i madh prodhues i energjisë elektrike.

ShA MEPSO aktualisht bën modernizimin e pajisjeve të tensionit të lartë në TS "Bitola 2", nyje energjetike që është e lidhur me minierën dhe termocentralin në Manastir, duke minimizuar kështu rreziqet e ndërprerjeve dhe defekteve në të ardhmen.