Dërgo në e-mail

Paralajmërim nga MEPSO për të korrurat e sivjetme

MEPSO paralajmëron të gjithë bujqit që gjatë të korrurave të sivjetme të mos kalojnë me kombajne nën përcjellësit e largpërҫuesëve dhe t’i shmangen trasave te tyre, për arsye se i ekspozohen rrezikut me jetën e tyre si dhe rrezikojnë jetën e personave të tjerë në afërsi.

Njëkohësisht apelojmë deri te bujqit që gjatë sezonit të ujitjes të mos i vendosin sistemet e ujitjes ne trasat e largpërҫuesve, për arsye se uji është përҫues i energjise elektrike dhe kontakti me përcjellësit e të njejtëve rrit rrezikun e goditjes së rrymes ndaj personit i cili punon me sistemin e ujitjes si dhe ndaj personave të tjerë në afërsi .

Mos rrezikoni jetën tuaj si dhe jeten e të gjithëve që gjenden në afersi! Njëkohësisht mos rrezikoni sigurinë e Sistemit Elektroenergjetik!