Dërgo në e-mail

Galerija e fotografive

Emri: Trafostacion i ri 400/110 kV në TS Shtip