Dërgo në e-mail

Misioni

Misioni i Sh.A MEPSO
Misioni i Sh.A MEPSO është sigurimi i transmetimit të rregullt të energjisë elektrike nga kapacitetet prodhuese vendore ose nga importi deri tek të
Misioni jonë është realizim i plotë, në kohë dhe i përhershëm i interesit publik – transmetim i energjisë elektrike dhe menaxhimi i një sistemi të qëndrueshëm dhe të besueshëm të energjisë. 

Misioni i Sh.A MEPSO është që të sigurojë transmetim të rregullt të energjisë elektrike nga kapacitetet e prodhimeve  vendore ose nga importi deri tek të gjithë konsumatorët e Sh.A MEPSO. Përveç kësaj, do të sigurohet funksionimi i besueshëm dhe i qëndrueshëm i sistemit të transmetimit të energjisë elektrike  në Republikën e Maqedonisë. 

Sh.A MEPSO është vazhdimisht dhe plotësisht i përkushtuar ndaj misionit në fushën e tij të punës për të përmirësuar kushtet e punës duke dhënë kështu kontribut të pakursyer në rritjen e ekonomisë kombëtare maqedonase. Njëkohësisht, zvogëlon të gjitha rreziqet potenciale dhe kontribuon në përmirësimin e vazhdueshëm të klimës së biznesit në vend.