Испрати по е-пошта

Аукција за набавка на mFRR балансен капацитет за месец декември

Согласно Правилата за балансирање и Правилата за набавка на mFRR балансен капацитет и енергија, АД МЕПСО спроведува месечни аукции за набавка на mFRR капацитет. Аукцијата за набавка на mFRR балансен капацитет за месец декември ќе се реализира на 16.11.2020 година (понеделник). Количините кои ќе бидат предмет на набавка за месец декември се поставени на веб страната во делот за Пазар на балансна Е.Е.
Времето на започнување на аукцијата за доставување на понуди е 09:00 часот додека времето на завршување на аукцијата е 14:00 часот.
Објавена на: 11/12/2020 8:32:58 AM