Испрати по е-пошта

Аукција за набавка на mFRR балансен капацитет за месец септември

Согласно Правилата за балансирање и Правилата за набавка на mFRR балансен капацитет и енергија, АД МЕПСО спроведува месечни аукции за набавка на mFRR капацитет. Аукцијата за набавка на mFRR балансен капацитет за месец септември ќе се реализира на 14.08.2020 година (петок). Количините кои ќе бидат предмет на набавка за месец септември се поставени на веб страната во делот за Пазар на балансна Е.Е.
Времето на започнување на аукцијата за доставување на понуди е 09:00 часот додека времето на завршување на аукцијата е 14:00 часот
Објавена на: 8/10/2020 9:03:18 AM