Испрати по е-пошта

Аукција за набавка на mFRR балансен капацитет за месец мај

Согласно Правилата за балансирање и Правилата за набавка на mFRR балансен капацитет и енергија, АД МЕПСО спроведува месечни аукции за набавка на mFRR капацитет. Аукцијата за набавка на mFRR балансен капацитет за месец мај ќе се реализира на 14.04.2020 година (вторник). Количините кои ќе бидат предмет на набавка за месец мај се поставени на веб страната во делот за Пазар на балансна Е.Е.
Времето на започнување на аукцијата за доставување на понуди е 09:00 часот, додека времето на завршување на аукцијата е 14:00 часот.

Објавена на: 4/10/2020 3:37:47 PM