Испрати по е-пошта

Аукција за aFRR и mFRR балансен капацитет за 2020 година

Согласно Законот за енергетика и Правилата за балансирање на ЕЕС, ОЕПС е одговорен за набавка на aFRR и mFRR балансен капацитет и енергија од Даватели на услуги за балансирање со цел да обезбеди оперативна сигурност, одржување на фреквенцијата и напонската стабилност на системот.

Согласно постапката, дефинирана во Правилата за набавка на aFRR балансен капацитет и енергија и Правилата за набавка на mFRR балансен капацитет и енергија, ОЕПС на 06.12.2020 година (петок ) ќе реализира:

- Годишна аукција на aFRR балансен капацитет за секој месец одделно за 2020 година

- Месечна аукција на mFRR балансен капацитет за месец Јануари 2020 година

Повеќе на следниот линк
Објавена на: 12/2/2019 2:39:44 PM