Испрати по е-пошта

Јавен повик за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во електропреносниот систем за 2020 година