Испрати по е-пошта

Тарифа за пренос на електрична енергија за 2018 година (УП1 бр.08-39/18 од 29.06.2018) донесена од РКЕ

Согласно Одлука за регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2018 година за вршење на пренос на електрична енергија на АД МЕПСО – Скопје УП1 бр.08-39/18 од 29.06.2018 година донесена од Регулаторна комисија за енергетика, регулираната просечна тарифа за пренос на електрична енергија за 2018 година изнесува 0,2053 ден/kWh.

Целата информација може да ја видите на следниот линк 

Објавена на: 8/7/2018 7:34:15 PM