Испрати по е-пошта

Изречена втора времена суспензија на ЕНГ СЕРВИЦЕ ТРАДЕ ДОО Скопје, учесник на пазарот на електрична енергијаСогласно член 25 од Правилата за пазар на ел. енергија, ОПЕЕ ја објавува изречената втора времената суспензија за учесникот на пазар на ел. енергија ЕНГ СЕРВИЦЕ ТРАДЕ ДОО СКОПЈЕ. Одлуката за времена суспензија може да ја преземете на следниот линк
Објавена на: 11/1/2017 12:51:02 PM