Испрати по е-пошта

Времена суспензија на ЕНГ СЕРВИЦЕ ТРАДЕ ДОО Скопје, учесник на пазар на електрична енергија

Согласно член 25 од Правилата за пазар на ел. енергија, ОПЕЕ ја објавува времената суспензија за
учесникот на пазар на ел. енергија ЕНГ СЕРВИЦЕ ТРАДЕ ДОО СКОПЈЕ. Одлуката за времена суспензија може да ја превземете на следниот линк 
Објавена на: 9/20/2017 12:09:51 PM