Испрати по е-пошта

Упатство за забрана за користење на движни и недвижни ствари во државна сопственост за време на изборен процес