Испрати по е-пошта

Имплементација на HAR

Со цел да се транспонираат одредбите од „“Commission Regulation 8EU) 2016/1719 of 26 September 2016” кои се однесуваат на имплементирањето на HAR (harmonized allocation rules) од страна на SEE CAO i TSO-ата од SEE регионот се подготвени HAR на SEE CAO. Документите кои се однесуваат на HAR na SEE CAO се објавени на веб страницата на SEE CAO - http://seecao.com/news/see-cao-announces-public-consultations-see-cao-har-set-rules со цел да се спроведе јавна расправа во периодот од 14 до 28 јуни 2017 година.
Објавена на: 6/14/2017 5:25:05 PM