Испрати по е-пошта

Фото галерија

Назив: Новo 400/110 kV трафо во ТС Штип