Испрати по е-пошта

Неделни аукции

Правила и документи за неделните аукции

 
Привремени Правила за доделување на прекугранични капацитети на интерконективните врски на електроенергетскиот систем на Република Македонија на месечно и неделно ниво

 

Потребни документи:

Барање

Неделна аукција на ATC вредности за период (26-31) Декември 2016

          
    Вредности на ATC 

 Резултати

Доделени капацитети (26-31) Декември 2016
Доделени капацитети (19-25) Декември 2016
Доделени капацитети (12-18) Декември 2016
Доделени капацитети (01-11) Декември 2016

Доделени капацитети (21-30) Ноември 2016
Доделени капацитети (14-20) Ноември 2016
Доделени капацитети (07-13) Ноември 2016
Доделени капацитети (01-06) Ноември  2016

Доделени капацитети (24-31) Октомври 2016
Доделени капацитети (17-23) Октомври 2016
Доделени капацитети (10-16) Октомври 2016
Доделени капацитети (01-09) Октомври 2016

Доделени капацитети (26-30) Септември 2016
Доделени капацитети (19-25) Септември 2016
Доделени капацитети (12-18) Септември 2016
Доделени капацитети (01-11) Септември 2016

Доделени капацитети (22-31) Август 2016
Доделени капацитети (15-21) Август 2016
Доделени капацитети (08-14) Август 2016
Доделени капацитети (01-07) Август 2016

Доделени капацитети (25-31) Јули 2016
Доделени капацитети (18-24) Јули 2016
Доделени капацитети (11-17) Јули 2016

Доделени капацитети (01-10) Јули 2016
Доделени капацитети (20-30) Јуни 2016
Доделени капацитети (13-19) Јуни 2016
Доделени капацитети (06-12) Јуни 2016
Доделени капацитети (01-05) Јуни 2016

Доделени капацитети (23-31) Мај 2016
Доделени капацитети (16-22) Мај 2016
Доделени капацитети (09-15) Мај 2016
Доделени капацитети (01-08) Мај 2016

Доделени капацитети (25-30) Април 2016
Доделени капацитети (18-24) Април 2016
Доделени капацитети (11-17) Април 2016
Доделени капацитети (01-10) Април 2016

Доделени капацитети (21-31) Март 2016
Доделени капацитети (14-20) Март 2016
Доделени капацитети (7-13) Март 2016
Доделени капацитети(01-06) Март 2016
Доделени Капацитети (22-29) Февруари 2016

Доделени капацитети (15-21) Февруари 2016

Доделени капацитети (08-14) Февруари 2016
Доделени капацитети (01-07) Февруари 2016

Доделени капацитети (25-31) Јануари 2016
Доделени капацитети (18-24) Јануари 2016
Доделени капацитети (11-17) Јануари 2016
Доделени капацитети (01-10) Јануари 2016

Доделени капацитети (21-31) Декември 2015
Доделени капацитети (14-20) Декември 2015
Доделени капацитети (07-13) Декември 2015
Доделени капацитети (01-06) Декември 2015

Доделени капацитети (23-30) Ноември 2015
Доделени капацитети (16-22) Ноември 2015
Доделени капацитети (09-15) Ноември 2015

Доделени капацитети (26-31) Октомври 2015
Доделени капацитети (19-25) Октомври 2015
Доделени капацитети (12-18) Октомври 2015

Доделени капацитети (01-11) Октомври  2015
Доделени капацитети (01-06) Септември 2015

Доделени капацитети (24-31) Август 2015
Доделени капацитети (17-23) Август 2015
Доделени капацитети (10-16) Август 2015
Доделени капацитети (01-09) Август 2015

Доделени капацитети (27-31) Јули 2015
Доделени капацитети (20-26) Јули 2015
Доделени капацитети (13-19) Јули 2015
Доделени капацитети (01-12) Јули 2015

Доделени капацитети (22-30) Јуни 2015
Доделени капацитети (15-21) Јуни 2015
Доделени капацитети (08-14) Јуни 2015
Доделени капацитети (01-07) Јуни 2015

Доделени капацитети (25-31) Мај 2015
Доделени капацитети (18-24) Мај 2015
Доделени капацитети (11-17) Мај 2015
Доделени капацитети (01-10) Мај 2015

Доделени капацитети (20-30) Април 2015
Доделени капацитети (13-19) Април 2015
Доделени капацитети (06-12) Април 2015

Доделени капацитети (01-05) Април 2015

Доделени капацитети (23-31) Март 2015
Доделени капацитети (16-22) Март 2015
Доделени капацитети (09-15) Март 2015
Доделени капацитети (01-08) Март 2015

Доделени капацитети (23-28) Февруари 2015
Доделени капацитети (16-22) Февруари 2015
Доделени капацитети (09-15) февруари 2015
Доделени капацитети (01-04) Февруари 2015
Доделени капацитети (01-08) Февруари 2015

Доделени капацитети (26-31) Јануари 2015
Доделени капацитети (19-25) Јануари 2015
Доделени капацитети (12-18) Јануари 2015
Доделени капацитети (01-11) Јануари 2015

Доделени капацитети (22-31) Декември 2014
Доделени капацитети (15-21) Декември 2014
Доделени капацитети (08-14) Декември 2014
Доделени капацитети (01-07) Декември 2014

Доделени капацитети (24-30) Ноември 2014
Доделени капацитети (17-23) Ноември 2014
Доделени капацитети (10-16) Ноември 2014
Доделени капацитети (01-09) Ноември 2014

Доделени капацитети (27-31) Октомври 2014
Доделени капацитети (20-26) Октомври 2014
Доделени капацитети (13-19) Октомври 2014
Доделени капацитети (01-12) Октомври 2014

Доделени капацитети (22-30) Септември 2014
Доделени капацитети (08-14) Септември 2014
Доделени капацитети (01-07) Септември 2014

Доделени капацитети (25-31) Август 2014
Доделени капацитети (18-24) Август 2014
Доделени капацитети (11-17) Август 2014
Доделени капацитети (01-10) Август 2014


Доделени капацитети (21-31) Јули 2014
Доделени капацитети (14-20) Јули 2014
Доделени капацитети (07-13) Јули 2014
Доделени капацитети (01-06) Јули 2014


Доделени капацитети (23-30) Јуни 2014
Доделени капацитети (16-22) Јуни 2014
Доделени капацитети (09-15) Јуни 2014
Доделени капацитети (01-08) Јуни 2014

Доделени капацитети (26-31) Мај 2014
Доделени капацитети (19-25) Мај 2014
Доделени капацитети (12-18) Мај 2014
Доделени капацитети (01-11) Мај 2014

Доделени капацитети (21-30) Април 2014
Доделени капацитети (14-20) Април 2014
Доделени капацитети (07-13) Април 2014
Доделени капацитети (01-06) Април 2014

Доделени капацитети (24-31) Март 2014
Доделени капацитети (17-23) Март 2014
Доделени капацитети (10-16) Март 2014
Доделени капацитети (01-09) Март 2014


Доделени капацитети (24-28) Февруари 2014
Доделени капацитети (17-23) Февруари 2014
Доделени капацитети (10-16) Февруари 2014
Доделени капацитети (01-09) Февруари 2014

Доделени капацитети (23-31) Декември 2013
Доделени капацитети (16-22) Декември 2013
Доделени капацитети (09-15) Декември 2013
Доделени капацитети (01-08) Декември 2013

Доделени капацитети (01- 10) Ноември 2013

Доделени капацитети (26-31) Октомври 2013
Доделени капацитети (07-13) Октомври 2013
Доделени капацитети (01-06) Октомври 2013

Доделени капацитети (16-17) Септември 2013
Доделени капацитети (01-08) Септември 2013

Доделени капацитети (29-31) Август 2013
Доделени капацитети (26-28) Август 2013
Доделени капацитети (19-25) Август 2013
Додолени капацитети (12-18) Август 2013
Доделени капацитети (01-11) Август 2013

Доделени капацитети (22-31) Јули 2013
Доделени капацитети (15-21) Јули 2013
Доделени капацитети (08-14) Јули 2013
Доделени капацитети (01-07) Јули 2013

Доделени капацитети (24-30) Јуни 2013
Доделени капацитети (17-23) Јуни 2013
Доделени капацитети (10-16) Јуни 2013
Доделени капацитети (01-09) Јуни 2013

Доделени капацитети (20-31) Мај 2013
Доделени капацитети (13-19) Мај 2013

Доделени капацитети (27-30) Април 2013
Доделени капацитети (15-21) Април 2013
Доделени капацитети (08-14) Април 2013
Доделени капацитети (01-07) Април 2013

Доделени капацитети (25-31) Март 2013
Доделени капацитети (18-24) Март 2013
Доделени капацитети (11-17) Март 2013
Доделени капацитети (01-10) Март 2013

Доделени капацитети (18-28) Февруари 2013
Доделени капацитети (11-17) Февруари 2013
Доделени капацитети (01-10) Февруари 2013

Доделени капацитети (28-31) Јануари 2013
Доделени капацитети (21-27) Јануари 2013
Доделени капацитети (14-20) Јануари 2013
Доделени капацитети (01-13) Јануари 2013


Доделени капацитети (26-30) Ноември 2012
Доделени капацитети (19-25) Ноември 2012
Доделени капацитети (12-18) Ноември 2012
Доделени капацитети (1-11) Ноември 2012
Доделени капацитети (22-31) Октомври 2012
Доделени капацитети (15-21) Октомври 2012
Доделени капацитети (8-14) Октомври 2012
Доделени капацитети (1-7) Октомври 2012
Доделени капацитети (24-30) септември 2012
Доделени капацитети (17-23) септември 2012
Архива