Испрати по е-пошта

Месечни аукции

Правила и документи за месечните аукции

МЕСЕЧНИ АУКЦИИ 2018 година (ЛИНК)
Привремени Правила и документи за месечните аукции за 2011 година


Привремени Правила за доделување на прекугранични капацитети на интерконективните врски на електроенергетскиот систем на Република Македонија на месечно и неделно ниво


Потребни документи:

1. Пријава за месечна аукцијa (pdf)
     Пријава за месечна аукција (word)

2. Изјава за месечна аукцијa (pdf)
     Изјава за месечна аукцијa (word)

3. Барање за месечна аукцијa (pdf)
    Барање за месечна аукцијa (word)

4. Договор за месечна аукцијa (pdf)
    Договор за месечна аукцијa (word)

5. Барање за трансфер на капацитети (pdf)
    Барање за трансфер на капацитети (word)

6. Лица за контакт 

Почнивајќи од 15.08.2012 година (ден за доставување на понуди за месечна аукција за Септември 2012), доставувањето
на понудите за годишните, месечните и неделните аукции ќе се спроведуваат исклучиво со користење на софтверската алатка за алокација на прекугранични преносни капацитети преку линкот https://aukcijaatc.mepso.com.mk., освен во случај на нерасположивост на софтверската алатка.

Во случај на  нерасположивост на софтверската алатка, АД МЕПСО навремено ќе ги извести Учесниците кои имаат право да учествуваат во
процесот на доделување на прекугранични преносни капацитети преку електронска пошта (е-mail) и аукцијата ќе се спроведе со доставување на
понудите по факс согласно Привремени Правила за доделување на прекугранични капацитети на интерконективните врски на електроенергетскиот систем на Република Македонија на месечно и неделно ниво

Користењето на софтверската алатка е согласно УПАТСТВО ЗА КОРИСНИЦИ ЗА РАБОТА СО КОРИСНИЧКИОТ ДЕЛ СО АПЛИКАЦИЈАТА АУКЦИЈА НА ПРЕКУГРАНИЧНИ КАПАЦИТЕТИ.

УПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДИГИТАЛЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА АПЛИКАЦИЈАТА ЗА АУКЦИЈА
 НА ПРЕКУГРАНИЧНИ КАПАЦИТЕТИ

Месечна аукција за Декември  2016
:Календар  Декември 2016
Вредности на ATC

Резултати

Доделени капацитети за месец Декември 2016
Доделени капацитети за месец Ноември 2016
Доделени капацитети за месец Октомври 2016
Доделени капацитети за месец Септември 2016
Доделени капацитети за месец Август 2016
Доделени капацитети за месец Јули 2016
Доделени капацитети за месец Јуни 2016
Доделени капацитети за месец Мај 2016
Доделени капацитети за месец Април 2016
Доделени капацитети за месец Март 2016

Доделени капацитети за месец Февруари 2016
Доделени капацитети за месец Јануари 2016

Доделени капацитети за месец Декември 2015
Доделени капацитети за месец Ноември 2015
Доделени капацитети за месец Октомври 2015

Доделени капацитети за месец Септември 2015
Доделени капацитети за месец Август 2015
Доделени капацитети за месец Јули 2015
Доделени капацитети за месец Јуни 2015
Доделени капацитети за месец Мај 2015
Доделени капацитети за месец Април 2015
Доделени капацитети за месец Март 2015
Доделени капацитети за месец Февруари 2015
Доделени капацитети за месец Јануари 2015


Доделени капацитети за месец Декември 2014
Доделени капацитети за месец Ноември 2014
Доделени капацитети за месец Октомври 2014
Доделени капацитети за месец Септември 2014
Доделени капацитети за месец Август 2014
Доделени капацитети за месец Јули 2014
Доделени капацитети за месец Јуни 2014
Доделени капацитети за месец Мај 2014
Доделени капацитети за месец Април 2014
Доделени капацитети за месец Март 2014
Доделени капацитети за месец Февруари 2014
Доделени капацитети за месец Јануари 2014

Доделени капацитети за месец Декември 2013
Доделени капацитети за месец Ноември 2013
Доделени капацитети за месец Октомври 2013
Доделени капацитети за месец Септември 2013
Доделени капацитети за месец Август 2013
Доделени капацитети за месец Јули 2013
Доделени капацитети за месец Јуни 2013
Доделени капацитети за месец Мај 2013
Доделени капацитети за месец Април 2013
Доделени капацитети за месец Март 2013
Доделени капацитети за месец Февруари 2013
Доделени капацитети за месец Јануари 2013

Доделени капацитети за месец Декември 2012
Доделени капацитети за месец ноември 2012 
Доделени капацитети за месец октомври 2012 
Доделени капацитети за месец септември 2012