Испрати по е-пошта

Архива од неделни аукции

Резултати 06-12 август 2012
Резултати 01-05 август 2012 

Резултати 23-31 јули 2012

Резултати 16-22 јули 2012
Резултати 09-15 јули 2012

Резултати 01-08 јули 2012

Резултати 25-30 јуни 2012

Резултати 18-24 јуни 2012

Резултати 11-17 јуни 2012

Резултати 01-10 јуни 2012


Резултати 21-31 мај 2012

Резултати 14-20 мај 2012

Резултати 07-13 мај 2012

Резултати 01-06 мај 2012


Резултати 23-30 април 2012
Резултати 16-22 април 2012

Резултати 09-15 април 2012

Резултати 01-08 април 2012

Резултати 26-31 март 2012
Резултати 19-25 март 2012
Резултати 12-18 март 2012
Резултати 01-11 март 2012


Резултати 20-29 февруари 2012
Резултати 13-19 февруари 2012

Резултати 06-12 февруари 2012
Резултати 01-05 февруари 2012


Резултати 23-31 јануари 2012
Резултати 16-22 јануари 2012

Резултати 09-15 јануари 2012

Резултати 01-08 јануари 2012

2011
Резултати 26-31 декември 2011
Резултати 19-25 декември 2011
Резултати 12-18 декември 2011

Резултати 01-11 декември 2011


Резултати 21-30 ноември 2011

Резултати 14-20 ноември 2011

Резултати 07-13 ноември 2011

Резултати 01-06 ноември 2011

Резултати 24-31 октомври 2011

Резултати 15-23 октомври 2011
Резултати 10-14 октомври 2011

Резултати 01-09 октомври 2011


Резултати 26-30 септември 2011

Резултати 19-25 септември 2011

Резултати 12-18 септември 2011

Резултати 01-11 септември 2011


Резултати 22-31 август 2011

Резултати 15-21 август 2011

Резултати 08-14 август 2011

Резултати 01-07 август 2011

Резултати 25-31 јули 2011
Резултати 18-24 јули 2011
Резултати 11-17 јули 2011
Резултати 01-10 јули 2011

Резултати од неделна аукција 20-30 јуни 2011
Резултати од неделна аукција 13-19 јуни 2011

Резултати од неделна аукција 06-12 јуни 2011

Резултати од неделна аукција 01-05 јуни 2011


Резултати од неделна аукција 23-31 мај 2011

Резултати од неделна аукција 16-22 мај 2011
Резултати од неделна аукција 09-15 мај 2011
Резултати од неделна аукција 01-08 мај 2011


Резултати од неделна аукција за 25-30 април 2011

Резултати од неделна аукција за 18-24 април 2011
Резултати од неделна аукција за 11-17 април 2011
Резултати од неделна аукција за 01-10 април 2011


Резултати од неделна аукција за 21-31 март 2011
Резултати од неделна аукција за 14-20 март 2011
Резултати од неделна аукција за 07-13 март 2011
Резултати од неделна аукција за 01-06 март 2011

Резултати од неделна аукција за период 21-28 февруари 2011
Резултати од неделна аукција за период 14-20 февруари 2011

Резултати од неделна аукција за период 07-13 февруари 2011
Резултати од неделна аукција за  01-06 февруари 2011

Резултати од неделна аукција за  24-31 Јануари 2011
Резултати од неделна аукција за период 17-23 Јануари 2011
Резултати од неделна аукција за период 10-16 Јануари 2011
Резултати од неделна аукција за  01-09 Јануари 2011

Резултати од неделна аукција за  20-31 декември 2010
Резултати од неделна аукција за  13-19 декември 2010

Резултати од неделна аукција за период 06-12 декември 2010

Резултати од неделна аукција за период 01-05 декември 2010

Резултати од неделна аукција за период 22-30 ноември 2010

Резултати од неделна аукција за период 15-21 ноември 2010
Резултати од неделна аукција за период 08-14 ноември 2010
Резултати од неделна аукција за период 01-07 ноември 2010

Резултати од неделна аукција за период 25-31 октомври 2010
Резултати од неделна аукција за период 18-24 октомври 2010
Резултати од неделна аукција за период 11-17 октомври 2010
Резултати од неделна аукција за период 01-10 октомври 2010

Резултати од неделна аукција за период 25-30 септември 2010
Резултати од неделна аукција за период 13-24 септември 2010

Резултати од неделна аукција за период 06-12 септември 2010
Резултати од неделна аукција за период 01-05 септември 2010

Резултати од неделна аукција за период 23-31 август 2010
Резултати од неделна аукција за период 16-22 август 2010
Резултати од неделна аукција за период 09-15 август 2010
Резултати од неделна аукција за период 01-08 август 2010


Резултати од неделна аукција за период 26-31 јули 2010
Резултати од неделна аукција за период 19-25 јули 2010
Резултати од неделна аукција за период 12-18 јули 2010
Резултати од неделна аукција за период 1-11 јули 2010Резултати од неделна аукција за период 21-30 јуни 2010Резултати од неделна аукција за период 10-21 мај 2010 
Резултати од неделна аукција за период 1-9 мај 2010Резултати од неделна аукција за период 19-30 април 2010
Резултати од неделна аукција за период 12 до 18 април 2010
Резултати од неделна аукција за период 01-11 април 2010Резултати од неделна аукција за период 22-31 март 2010
Резултати од неделна аукција за период 15-21 март 2010
Резултати од неделна аукција за период 08-14 март 2010
Резултати од неделна аукција за период 01-07 март 2010Резултати од неделна аукција за период 22-28 февруари 2010
Резултати од неделна аукција за период 15-21 февруари 2010
Резултати од неделна аукција за период 08-14 февруари 2010
Резултати од неделна аукција за период 01-07 февруари 2010Резултати од неделна аукција за период 25-31 јануари 2010
Резултати од неделна аукција за период 18-24 јануари 2010
Резултати од неделна аукција за период 11-17 јануари 2010
Резултати од неделна аукција за период 01-10 јануари 2010