Испрати по е-пошта

Мисија

Мисијата на АД МЕПСО
Мисијата на АД МЕПСО е да обезбеди редовен пренос на електрична енергија од домашните производствени капацитети или од увоз до сите клиенти.
Нашата мисија е целосно, навремено и постојано остварување на јавниот интерес – пренос на електрична енергија и управување со стабилен и доверлив електро-енергетски систем.

Мисијата на АД МЕПСО е да обезбеди редовен пренос на електрична енергија од домашните производствени капацитети или од увоз до сите клиенти на АД МЕПСО. При тоа да биде обезбедена доверлива и стабилна работа на националниот електропреносен систем.

АД МЕПСО постојано и целосно е посветен на мисијата во својот домен на работа да ги подобрува условите за работа со што дава безрезервен придонес за растот на македонската национална економија. Воедно да ги намалува сите потенцијални ризици и дава придонес за постојано подобрување на бизнис климата во земјава.